Sykkel

 
 

Et alternativ for dem som ikke liker å løpe etter en ball...

Friskt Alternativ sykkel startet opp i 2012. Vi trener tre dager i uken fordelt på en spinningtime og to utetreninger. Målet med tilbudet er å være et alternativ eller supplement til fotball. Det er et godt tilbud for den som ønsker å komme i god fysisk form. I likhet med fotballen er dette også en god arena til å bygge et nytt sunt nettverk. Vår mål er å hjelpe til personlig vekst, å kunne stå i følelser, trosse frykt og utfordre deg sosialt og fysisk gjennom deltakelse i trening og ritt.

Vi deltar årlig på Marerittet som er et lavterskel ritt der alle kan delta. Det er ikke høyt nivå og er et godt sted å starte. For våre viderekomne rittere kan Nordsjørittet være aktuelt.

På våre treninger legger vi opp til at alle skal få en treningsøkt som passer for dem. Er du helt ny til sykling ønsker vi at du får en best mulig opplevelse og ønsker å fortsette. Det er den beste måten å komme i bedre fysisk form på kort tid. Det er viktig for oss at medlemmene våre setter seg mål, slik at de har noe å jobbe mot. Noen har et mål om å fullføre en trening, mens andre ønsker å delta i Nordsjørittet. Sykkelgruppen en er mestringsarena for fysisk og sosial trening.

Vi har har 10 sykler til utlån på treningene. Da det er konkurranse om syklene må vi vite på forhånd hvem som trenger sykler.